วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชุมชี้แจงการตอบแบบสำรวจความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
แจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 17
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ศธจ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกร สิริวิบลยราชกุมาร
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช