วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ