วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ