วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

กำหนดประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านยูโย ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี (รายงานตัวพร้อมส่งแผนการนิเทศ) เวลา 08.00 น. ณ อาคารเรียน 7 และเข้ารับการคัดเลือก เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียน 2

QR Code หน้านี้ :
QR:  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565