วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์