วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ผลการคัดเลือก Best Practices นวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษา ระดับจังหวัดโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี


เรื่อง ผลการคัดเลือก Best Practices นวัตกรรมการศึกษา ระดับจังหวัด โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

QR Code หน้านี้ :
QR:  ผลการคัดเลือก Best Practices นวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษา ระดับจังหวัดโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมงานในพิธีปล่อยสัตว์น้ำ และกิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ 2567
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรฟาร์มเกษตรอัจฉริยะขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม “เยาวชนศรชล.คนรักษ์ทะเล”
ประชุม “ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการนิเทศแบบเสริมพลัง”
กิจกรรมถอดบทเรียน “การพัฒนากลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2”