วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

ประกาศ กศจ.ปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข สอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564

 1. ประกาศ กศจ.ปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 [Download]
 2. บัญชีรายละเอียด จำนวนผู้สมัครและมีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564) [Download]
 3. สถานที่และห้องสอบ สนามสอบที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564) [Download]
 4. สถานที่และห้องสอบ สนามสอบที่ 2 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564) [Download]
 5. สถานที่และห้องสอบ สนามสอบที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564) [Download]
 6. รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564) [Download]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน

 1. วิชาเอกภาษาไทย [Download]
 2. วิชาเอกคณิตศาสตร์ [Download]
 3. วิชาเอกปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย [Download]
 4. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป [Download]
 5. วิชาเอกภาษาอังกฤษ [Download]
 6. วิชาเอกพลศึกษา [Download]
 7. วิชาเอกประถมศึกษา/การประถมศึกษา [Download]
 8. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ [Download]
 9. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ [Download]
 10. วิชาเอกเกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ [Download]
 11. วิชาเอกคหกรรม/คหกรรมศาสตร์ [Download]
 12. วิชาเอกศิลปะ/ศิลปศึกษา [Download]
 13. วิชาเอกนาฏศิลป์ [Download]
 14. วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว [Download]
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จัดทำองค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน เกณฑ์การตัดสินฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จังหวัดปัตตานี
รายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัด สพม. ปัตตานี
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาและจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
การดำเนินการร่วมกันในการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนสถานศึกษา สังกัด สพฐ.