วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

TitleDate
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 25672567/02/052024-02-05 10:10:00
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 25662567/02/012024-02-01 11:31:00
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 25662567/02/012024-02-01 11:30:00
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 25662567/02/012024-02-01 11:29:00

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT 2024 – 14