วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนจราคา จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนจราคา จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประกาศผู้ชนะการเสนจราคา จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2566 (งวดที่ 1)
กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
ประชุมการตรวจนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ
ร่วมเป็นเกียรติ “โครงการ 80 ปี เจ้าชายน้อยสัญจร” รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานพิธีเปิด
ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2566