วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการรายบุคคล)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการรายบุคคล)

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประสงค์จะดำเนินการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จ้าง
๑.๑ ตำแหน่ง พนักงานบริการขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
๒. ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (๑๑ เดือน)

QR Code หน้านี้ :
QR:  การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการรายบุคคล)
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้าจังหวัดปัตตานี
ร่วมถวายภัตตาหารเช้าตามโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร สามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567
การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2567