วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการรายบุคคล)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการรายบุคคล)

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประสงค์จะดำเนินการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จ้าง
๑.๑ ตำแหน่ง พนักงานบริการขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
๒. ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (๑๑ เดือน)

QR Code หน้านี้ :
QR:  การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการรายบุคคล)
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2566 (งวดที่ 1)
กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
ประชุมการตรวจนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ
ร่วมเป็นเกียรติ “โครงการ 80 ปี เจ้าชายน้อยสัญจร” รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานพิธีเปิด
ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2566