วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

ศูนย์ข้อมูลการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดปัตตานี

นักเรียนซ้ำซ้อน
click อ่านรายละเอียด

ศูนย์ข้อมูลการศึกษาจังหวัดปัตตานี – EDU STATISTICS PATTANI SANDBOX

ภาพรวมสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดปัตตานี


26/4/2565