วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ค้นหา: g-amnuay

การประชุมพิจารณากำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

10 ม.ค. 2567
เมื่อวันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2567 นายสุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานและผู้รับผิดชอบงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติการราชการ เข้าร่วมการประชุมพิจารณากำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานศึกษาธิการภาค 7จังหวัดยะลา โดยมี ดร.พิชญา ชูเพชร ผู้