วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

ค้นหา: g-kuru

ประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีต้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ วิจัยและประเมินผล ครั่งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

05 พ.ค. 2565
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 รศ.เอกรินทร์ สังข์ทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ วิจัยและประเมินผล ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางอภิญญา แพทย์ศรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รวม 15 คน โดยดำเนินการตามระเบียบวาระการป