วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ค้นหา: g-nitet

ศึกษาตานี เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาบทบาทของผู้ปกครองชุมชนในการขันเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

30 ม.ค. 2567
วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิด "โครงการเสวนาบทบาทของผู้ปกครองชุมชนในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี" เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี และระดมความคิดเห็นในการร่วมพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ณ ห้องน้ำพราว 2 โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี โดยมี คณะ