วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

ค้นหา: g-pat

ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดปัตตานี และพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี 2565

12 พ.ค. 2565
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีได้มอบหมายนางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น พิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565 และพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี 2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน

ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนโครงการสานฝันสู่อนาคตยกระดับการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12 พ.ค. 2565
วันนี้ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนโครงการสานฝันสู่อนาคตยกระดับการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวั