วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

ค้นหา: g-pat

รับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2565

23 ก.ย. 2565
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 นางสาวปาณิสรา อินทศิริ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2565 และนางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี การมอบรางวัล "รางวัลเสมาพิทักษ์" มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบั