วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ศธจ.ปัตตานี มอบโล่รางวัลการประกวดคลิปวิดิโอสั้น

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบโล่รางวัลการประกวดผลงานการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสั้น

  • ระดับปฐมวัย
  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ระดับสถานศึกษา และ
  • รางวัลการประกวดภาพอินโฟกราฟฟิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทั้งนี้ มีตัวแทนสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและนักเรียน เข้าร่วมรับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 50 คน

QR Code หน้านี้ :
QR:  ศธจ.ปัตตานี มอบโล่รางวัลการประกวดคลิปวิดิโอสั้น
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
งานชุมนุมลูกเสือเทิดไท้องค์ราชัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านช่องแมว อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ผลการทดสอบด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ
ศึกษา’ตานี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม)
ประชุมคณะทำงานพิจารณาและตรวจสอบเอกสารการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจังหวัดปัตตานี