วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ศธจ.ปัตตานี ให้การต้อนรับ พ.อ.กฤศณัฎฐ์ จันทร รอง.ผบ.ฉก.ปัตตานี (๒) และกำลังพลฝ่ายสร้างความเข้าใจ ฉก.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ให้การต้อนรับ พ.อ.กฤศณัฎฐ์ จันทร รอง.ผบ.ฉก.ปัตตานี (๒) และกำลังพลฝ่ายสร้างความเข้าใจ ฉก.ปัตตานี ที่มาพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เพื่อพูดคุยหารือสร้างการมีส่วนร่วม และเชื่อมบูรณาการทำงานในการป้องกันและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เด็ก เยาวชนในพื้นที่ ตลอดจนประสานความร่วมมือขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นแนวทางในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่ สร้างงานสร้างอาชีพ และการป้องกันภัยจากยาเสพติดในหมู่นักเรียนและเยาวชน เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการหนุนเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image