วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแถนภาคใต้ ประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2566

วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาริการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดบภาคใต้ ประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาริการจังหวัดปัตตานี โดยมี นางพาตีมาะ สะดียาบู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม โดยดำเนินการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาครู และพิจารณารับรองเอกสารหลักฐานตรวจสอบสิทธิ และข้อมูลสอบปากคำทายาทผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 3 ราย (รวมทายาทจำนวน 5 ราย)

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแถนภาคใต้ ประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ ครั้งที่ ๑๔
พิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช”
กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566