วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ออกตรวจ ติดตามและเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในวันวาเลนไทน์ (วันแห่งความรัก)

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้ให้คำแนะนำชี้แนะถึงบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และให้ขวัญกำลังใจในการออกตรวจ ติดตามและเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องในวันวาเลนไทน์ (วันแห่งความรัก) ณ พื้นที่จุดเสี่ยงสำคัญในอำเภอเมืองปัตตานี ประกอบด้วย สวนสมเด็จฯ สวนเจ้าทะเล หาดรูสะมิแล ห้าง Big C และลานนกกระยาง โดย พบนักเรียนออกนอกสถานศึกษา โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน จึงได้ให้คำแนะนำและว่ากล่าวตักเตือน ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ก่อนปล่อยตัวกลับสถานศึกษาและแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทราบ

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ออกตรวจ ติดตามและเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในวันวาเลนไทน์ (วันแห่งความรัก)
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ออกตรวจ เฝ้าระวัง ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566
ประชุมเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี ประจำปี 2566
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
พิธีมอบเกียรติบัตร “โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2566”
คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566