วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 1.นายซุลกิพลี กาแบ และ 2.นายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์ ณ อาคารเสมาตานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

Google Drive Image