วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน “11 เรื่องเด่น ผลสำเร็จเป็นรูปธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารเผยแพร่ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดพิมพ์เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน “11 เรื่องเด่น ผลสำเร็จเป็นรูปธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนบูรณาการทำงาน ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานจนมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมที่สำคัญ จำนวน 11 เรื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://moe360.blog/2021/12/28/11-concrete-goals-results
ขอบคุณ : ข่าวศธ.360องศา
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่