วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

กศจ.ปัตตานี ดำเนินการประเมินฯ ในการนิเทศการศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 กศจ.ปัตตานี โดยมีนายศักดิ์จิต มาศจิตต์ นายอภิชาต อับดุลเลาะ และคณะทำงานในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.ประจำปี 2565 โดยมีคณะกรรมการประเมินความสามารถในการนิเทศการศึกษา ดำเนินการประเมินฯ ในการนิเทศการศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย อ.เมือง จ.ปัตตานี มีผู้เข้ารับการประเมินความสามารถในการนิเทศการศึกษา จำนวน 12 ราย แยกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 9 ราย และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 3 ราย

QR Code หน้านี้ :
QR:  กศจ.ปัตตานี  ดำเนินการประเมินฯ ในการนิเทศการศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย