วันเสาร์, 1 ตุลาคม 2565

การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

คู่มือการตรวจสอบ


ช่องทางรับแจ้งปัญหา และสอบถาม

  • โทร. 0 7333 0736 ติดต่อ กลุ่มนโยบายและแผน
  • Line โอเพนแชต โดยสแกน QR Code คลิกที่นี่

หน่วยงานลงทะเบียนขอรับข้อมูล

กรุณาลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
โดย click ที่นี่