ประชุมคณะกรรมการฯ ผู้รับพระราชทานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด ปี 2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ระดับจังหวัด ปี 2566 มีวาระการประชุม ได้แก่ แนวทางการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา ฯ ม.ท.ศ ปี 2566, การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566, คู่มือและแผนปฏิบัติการ, ระเบียบมูลนิธิทุนฯ พร้อมทั้งการรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการทุนฯ, ปฏิทินการดำเนินการทุนฯ, กำหนดการลงพื้นที่ เยี่ยมบ้าน พร้อมสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียน และการประเมินความเครียดและภาวะซึมเศร้าจากกรมสุขภาพจิต เพื่อให้ทุกหน่วยงานทางการศึกษาถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 23 คน

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมคณะกรรมการฯ ผู้รับพระราชทานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด ปี 2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกิจกรรมการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันแรกของเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1444
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/2566
นำนักเรียนศึกษาดูงาน ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ กรณีรายใหม่ ระดับจังหวัดปัตตานี
ร่วมกิจกรรมคอตัม อัล-กุรอาน ณ โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ
ประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ ปี 2566