วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม สร้างความร่วมมือด้านการศึกษาต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม สร้างความร่วมมือด้านการศึกษาต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องศรีนครี ชั้น 2 โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผช.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการประชุมโดย ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศค.จชต. โดยมีหน่วยงานและเครือข่ายนักศึกษามุสลิมไทยในต่างประเทศ มาร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่างประเทศ

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม สร้างความร่วมมือด้านการศึกษาต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา