วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ ปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางมาเยม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางซัลวานา หะยีเยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมศรีนรา ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ ปี 2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา