วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ร่วมกิจกรรมคอตัม อัล-กุรอาน ณ โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ

เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมคอตัม อัล-กุรอาน ณ โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ ม.4 ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะอุสตาชสอนศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายธรรมเกี่ยวกับความสำคัญของอัล-กุรอาน และอัล-กุรอานคือทางนำชีวิต กิจกรรมนี้เป็นการอ่านทบทวนการอ่านคัมภีร์อัล-กุรอาน สำหรับผู้ที่เรียนได้จบเล่มแล้ว

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมกิจกรรมคอตัม อัล-กุรอาน ณ โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา