วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ร่วมกิจกรรมคอตัม อัล-กุรอาน ณ โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ

เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมคอตัม อัล-กุรอาน ณ โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ ม.4 ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะอุสตาชสอนศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายธรรมเกี่ยวกับความสำคัญของอัล-กุรอาน และอัล-กุรอานคือทางนำชีวิต กิจกรรมนี้เป็นการอ่านทบทวนการอ่านคัมภีร์อัล-กุรอาน สำหรับผู้ที่เรียนได้จบเล่มแล้ว

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมกิจกรรมคอตัม อัล-กุรอาน ณ โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)สานพลัง ร่วมแบ่งปันสู่สังคม