ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ กรณีรายใหม่ ระดับจังหวัดปัตตานี

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง ของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีรายใหม่ ระดับจังหวัดปัตตานี เพื่อรับทราบ พิจารณา กลั่นกรองข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ตามหลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา มีผู้ขอรับทุนการศึกษาฯ รวม 1,446 ราย และ ปีการศึกษา 2566 มีผู้ขอรับทุนรายใหม่จำนวน 10 ราย มีคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษาฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จำนวน 19 คน

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ กรณีรายใหม่ ระดับจังหวัดปัตตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกิจกรรมการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันแรกของเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1444
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/2566
นำนักเรียนศึกษาดูงาน ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประชุมคณะกรรมการฯ ผู้รับพระราชทานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด ปี 2566
ร่วมกิจกรรมคอตัม อัล-กุรอาน ณ โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ
ประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ ปี 2566