วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

สรุปผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี และพิธีปฏิญาณตนและเดินสวนสนามของยุวกาชาดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เดือนกุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี และพิธีปฏิญาณตนและเดินสวนสนามของยุวกาชาดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เดือนกุมภาพันธ์ 2566


ที่มา : นำเสนอที่ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดปัตตานี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

QR Code หน้านี้ :
QR:  สรุปผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี และพิธีปฏิญาณตนและเดินสวนสนามของยุวกาชาดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เดือนกุมภาพันธ์ 2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมปฏิบัติการ บทเรียนทรงพลังพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม พ.ศ. 2566
Active Learning การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษานำรองพื้นที่นวัดกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2566
ประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี
การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566