วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนและส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง (EF) ระดับจังหวัดปัตตานี

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนและส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง (EF) ระดับจังหวัดปัตตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566